BIP

Inspektor ochrony danych

Wyszukiwarka

 System kształcenia i terapii Edukacja przez ruch ( EPR ) to zbiór technik i metod pracy opartych na naturalnym, optymalnym, rytmicznym ruchu człowieka. Poruszanie się według określonej rytmicznej procedury aktywizując zmysły, wspiera wzrost poziomu integracji sensorycznej by w ten sposób przygotować ciało jak i umysł do procesu uczenia się. . Głównym założeniem  jest planowanie ruchu jako podstawy wywołującej aktywność poznawczą dziecka. Każda zabawa systemu "Edukacja Przez Ruch" zbudowana jest z wielu technik - ćwiczeń, które spełniają określone funkcje wspierając całościowy, czyli holistyczny rozwój. 

Dnia 10 kwietnia w naszej grupie odbyły się zajęcia otwarte, na których dzieci zaprezentowały część artystyczną oraz swoje umiejętności. Dzieci wspólnie z rodzicami uczestniczyły z różnych zabawach.

Dziękujemy za przybycie  wspólnie spędzony czas.

 

Od lutego nasza grupa uczestniczy w projekcie

"Mały miś w świecie wielkiej literatury",

który ma na celu rozwijanie czytelnictwa w środowisku przedszkolnym

i rodzinnym.

Miś Tuptuś odwiedził już domy przedszkolaków a pamiątkowe wpisy zostały

umieszczone w dzienniczku przedszkolnym.

W przedszkolu również poświęcamy czas na czytanie.

 

 

 

Pewnego dnia dzieci miały okazję stać się małymi aktorami.

W sali został przygotowany mini teatr, w którym mogliśmy wystąpić

z własnym repertuarem.

Dużo radości sprawiła dzieciom zabawa w teatr.

Miło jest podziwiać ich kreatywność, pomysł i odwagę.

 

Dnia 06.02 2019 roku w naszej grupie odbyły się zajęcia-

aerobic dla dzieci "Wyginam śmiało ciało"

prowadzone przez trenera fitness, wykładowcę AWF w Białej Podlaskiej. 

Spotkanie było cennym uzupełnieniem realizowanych treści z edukacji zdrowotnej.

Dziękujemy pani Magdalenie za przybycie oraz za przeprowadzenie zajęć.