Dyżur wakacyjny- lipiec 2024r.

 
Uwaga Rodzice!
Wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane na dyżur wakacyjny.
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 6 zaprasza rodziców/opiekunów prawnych do podpisania deklaracji w dwóch egzemplarzach na dyżur wakacyjny w lipcu 2024r.;
dnia10.06.2024 w godz. 11.00- 16.00 poniedziałek
dnia 11.06.2024 godz. 15.30-17.00 wtorek
dnia 12.06.2024 godz.13.00-15.00 środa
Dyrektor Marzenna Andrzejuk