Drodzy Rodzice, w związku z ukazaniem się zmieniającego zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do przedszkoli/oddz. przedszk. oraz pierwszych klas szkół podstawowych, prosimy o zapoznanie się z dokumentem.