BIP

Inspektor ochrony danych

Wyszukiwarka

Dnia 15 listopada 2018 roku w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 przy ulicy Łomaskiej 21 w Białej Podlaskiej odbył się IV Międzyprzedszkolny Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej pod Honorowym Patronatem Prezydenta miasta Biała Podlaska z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, który przygotowały nauczycielki : Małgorzata Kobylińska, Bożena Małachwiejczuk, Iwona Onyszczuk, Katarzyna Plandowska. Celem konkursu była integracja dzieci z bialskich przedszkoli, kształtowanie postaw patriotyczno - obywatelskich oraz popularyzacja utworów muzycznych związanych z Ojczyzną. 

"11 listopada to szczególna data w historii polskiego narodu. To dzień, od którego liczy się czas odrodzonej Polski, dzień w którym Nasza Ojczyzna przywróciła na mapę świata po 123 latach niewoli. Dziś czcimy tych wszystkich, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność i niepodległość." Takimi słowami przywitała przybyłych na uroczystość dyrektor przedszkola Samorządowego Nr 6 w Białej Podlaskiej-

Marzenna Andrzejuk.

Do konkursu zgłosiło się 44 dzieci. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i nagrody, które zostały ufundowane przez przyjaciół naszego przedszkola. Są nimi : sala zabaw Fit and Fun, firma PPHU Tur, PW BialBud, Bank Spółdzielczy, PW Komunalnik, Garden Service, Prezydent miasta biała Podlaska, PPHU Pigi. Sponsorom serdecznie dziękujemy w imieniu organizatorów i nagrodzonych dzieci.